Spalock sannra™ för spabad

När du köper ett spalock, se till att du får ett lock förstärkt med U-balkar av stål och en bra fuktspärr.
Vi registrerade vårt varumärke sannra™  år 2012 med målsättning att under detta varumärke producera välbyggda spalock och väl fungerande spa-produkter till ett lockande konsumentpris.

Läs mer och våra suveräna spalock. Klicka här.

Beskrivning av våra spalock

  • Bra tjocklek på isolerskivorna är 101 i ytterkant och 127 i mittsektionerna.
  • Galvad stål balk inbäddad i isolerskivan är en utmärkt förstärkning, klart starkare än aluminiumskena!
  • Unik fukt / ångspärr av aluminiumbelagd plastfilm. Absolut bäst på marknaden, förhindrar att ditt lock blir tungt och ohanterligt
Isolerskivor av hög densitet

Våra isolerblock är av bästa kvalitet med hög densitet för bra värmeisoleringsförmåga.

Rejäla spalock för vårt klimat – ”Made for Sweden”

Våra spalock mäter 127 mm i mittsektionen och 101 mm i ytterkant, ( 5″ lock). Tjockleken tillsammans med hög densitet ger en mycket bra isolerförmåga. Spalocket sluttar för att regnvatten enkelt skall rinna av så locket inte börjar bukta inåt.

U-Balk av behandlad stål

Inbäddad i isolerblockens mittsektioner finns en U-balk av galvaniserad stål. Vi använder stål och inte aluminium för att stål är 3 gånger så starkt vid samma tjocklek. Nackdelen är en i sammanhanget försumbar viktökning. Många tillverkare använder aluminium men den typen av balk vrids lätt och då orsakar balken problemet som den är till för att motverka. I vårt spalock så byggs U-balken  in i isolerblocket för att förhindra slitage mot vinylen.

Fukt / ångspärr av aluminiumbelagd plastfilm

Eftersom det största problemet med spalock är att isolerskivorna tar åt sig vatten, så bestämde vi oss tidigt  för att köpa spalock med marknadens bästa ångspärr. Efterforskningarna gav  resultat. Vi hittade till slut fabriken som tillverkar spalock och använder ”Mylar” som ångspärr.  Kostnaden för denna ångspärr uppgår till nästan 10% av lockets inköpspris! – Men det är det värt. Fråga våra kunder!

Vinyl av bästa marina kvalitet.

Givetsvis så är övrigt material på ett så genomtänkt och påkostat spalock av hög kvalitet och klara länge de påfrestningar som locket utsätts för. Vinylen är av marin kvalitet, anti UV och anti mögelbehandlat.

Spafilter sannra™


Rengörningsfria Spafilter klarar att ta bort partiklar ner till 1-5 micron.
Ska bytas var tredje månad vid normalt badande. Använder du två filter så byter du var 6:e månad. Ger ett renare badvatten, tar bort partiklar ner till 1-5 micron. Ett nytt tvättbart filter tar bort partiklar ner till 20-40 micron.Spar tid och besvärliga filtertvättar samt kemikaliekostnader!

    • Du slipper rengöra smutsiga spafilter
    • Du behöver inte köpa filterkemikalier
  • Du får Renare, Klarare badvatten

Skötselråd Rengörningsfria Spafilter

Rengörningsfria spafilter förenklar spabadslivet. Filtret består av spunnen plast, porös polypropylen (samma material som i pet-flaskor).

Ska bytas var tredje månad vid normalt badande.
– Badar man ofta och många, så måste filtret bytas oftare.

Använder du två filter i spabadet så byter du var 6:e månad och så vidare
Ger ett renare badvatten, tar bort partiklar ner till 1-5 micron. Ett nytt tvättbart filter tar bort partiklar ner till 20-40 micron.

Använd aldrig flockningsmedel, (Klarningsmedel, Bright&Clear, Gentle Clarifier), ihop med dessa filter. Filterna plockar naturligt bort små partiklar som ger grumligt vatten.

Använd inte oljebaserade dofter som sätter igen alla typer av filter.

Vi rekommenderar att man efter byte av vatten och rör-rengöring av spabade använder ett gammalt avsköljt filter ett dygn.
Det finns som regel små partiklar i det nya vattnet och det kan komma ut rester från rengörningen som förkortar livslängden på filtret.


Tvättbart lamellfilter av polyester.

Det traditionella patronfiltret för spabad är det veckade, plisserade, lamellfiltret, som som laddas i en filterbehållare. Denna typ av filter används för att ta bort organiska föreningar i vattnet. Tvättbara lamellfilter, tillverkat av polyester, tar bort föroreningar ner till storlek 20 micron i badvattnet. Ett sandfilter klarar att ta bort föroreningar stora som 40 micron.

Rengör och spola av ditt spafilter minst var 14:e dag. 
Använd ett för spafilter avsett rengöringsmedel som löser upp fett och andre föroreningar utan att skada filtermedia och löddra. Skölj först grovt av filtret och lägg det sedan helt i varmt vatten doserat med filtvätt enligt bruksanvisningen. Låt filtret ligga kvar minst 12 timmar innan du sköljer bort smuts och rengöringsmedlet.

Vi rekommerderar att du har två uppsättningar filter för enkel och effektiv hantering.

Filtret bör bytas minst var 12:e månad för att behålla filtreringskapacitet. Ett dåligt rengjort filter kan skapa problem både utrustning och vattenkvaliten. Det skadar inte att byta spafiltret tidigare före 12 månader användning. Denna regel kom till för poolvatten och ett filter har betydligt tuffare liv i ett spabad. Byter du i tid så spar du på annan utrustning och får ett bättre vatten.

sannra Varumärke för bra spafilter och spalock.